X
   
 
  • اخبار
   "استارتاپ‌ها" نباید دچار "نزدیک‌بینی" شوند
   دکتر حمید محمدی پور مشاور توسعه بازار مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) به استارتاپ‌ها توصیه کرد در کسب و کار خود "نزدیک‌بین" نباشند و پایه و اساس فعالیت خود را برای بلندمدت طراحی کنند.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۹/۰۳