X
   
 
  • با ایـمینـو
  • با کارآفرینان
   • انوشه انصاری را به شخص از تاثیرگذار ترین زنان تاریخ ایران میدانم که به همگان اموخت چطور برخلاف برخی از قواعد و قوانین پوسیده و کهنه ی کشور عمل کرده و ...
   • کسی که ابتدا در کارگاه‌های دوزندگی لباس طرز دوختن لباس‌ها را یادمی‌گیرد و بعد از چندی تصمیم می‌گیرد که کار شخصی خود را با نام برند zara را ایجاد کند. ...
   • استیو کیس یک نام مشهور در دنیای کسب و کار است و فعالیت او نمونه خوبی از کارآفرینی محسوب می شود.
  • داستارتاپ
  • رادیو زیرزمین - قسمت دوم

   رادیو زیرزمین - قسمت اول

  • در زیست بوم نوآوری ایران فقدان نفوذ فناوری‌های توانمندساز، کاستی در نهاد همرسانی و عدم قطعیت در تامین منابع مالی راه اندازی «صندوق‌های جسورانه سرمایه‌گذاری» یک راهکار کارشناسی تلقی می شود. مجید وفایی فرد، مجری طرح زیست ...
   منگنز به عنوان یکی از فلزاتی که به صورت عمده در طبیعت یافت می‌شود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد.
   گزارش های جهانی نشان می دهد بیش از 50 درصد از یونیکورن ها در حوزه تکنولوژی سازمانی (Enterprise Tech) و خدمات مالی متمرکز شده اند.