X
   
 
  • اخبار
   دلیل اهمیت پیش‌بینی مالی قبل از شروع استارتاپ چیست؟
   سرمایه‌گذاران برای ترغیب شدن به تزریق سرمایه، لازم است قانع شوند که ایده شما سودآوری دارد. برای این کار، هیچ چیزی نمی‌تواند به اندازه یک سند پیش‌بینی مالی پیش از شروع استارتاپ تاثیرگذار باشد. سند پیش‌بینی مالی شامل مواردی است که ضمن ارزش‌گذاری روی استارتاپ شما، به حرکت آن نیز جهت می‌دهد و آینده آن را ترسیم می‌کند. از سوی دیگر، تخمین ارزش استارتاپ شما با استفاده از این سند، بسیار منطقی‌تر است. به این ترتیب، در انجام کارهایی مانند ادغام استارتاپ یا شراکت در آن، تصوری مشترک از ارزش استارتاپ خواهید داشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۸/۰۶