X
   
 
  • اثرگذاری در صنعت Minex

   با تسهیل فعالیت‌های مرتبط با تعمیر و نگهداری، و همچنین رویه‌های مهارت‌آموزیِ ایمنی برای پرسنل عملیاتی و مهندسان معادن و صنایع معدنی، میزان دقت در عملیات افزایش یافته و درصد وقوع آسیب‌ها و حوادث کاهش خواهد یافت.

   ضمن اینکه، فرآیندهای آموزشی بصورت تعاملی، چندرسانه‌ای، و شخصی‎سازی‌شده برقرار خواهند شد. بعلاوه، ظرفیت‌های معادن به نحوه پویا، تعاملی، و چندرسانه‌ای به ذی‌ربطان نمایش داده می‌شود. از این طریق، ژئوتوریسم معادن نیز بهبود می‌یابد؛ بگونه‌ای که نمایش آن وابسته به مکان، زمان، یا اشیاء (مانند ماکت یا نقشه و اسناد حجیم) خاصی نخواهد بود.

  • محتوای عمومی
   • با ما همراه باشید