X
   
 
  • جملات انگیزشی
  • جملات انگیزشی
   ایلان ماسک-مدیرعامل شرکت تسلا : "اکنون" زمان و سن مناسب برای ریسک کردن است.
   کار جسورانه‌ای انجام دهید. ...
   دکتر محمود حسابی - پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران : حاصل ضرب توان در ادعا عدد
   ثابتی استهرچه توان انسان کمتر ...
   لوئونادرو داوینچی : من به ضرورت اقدام ، معتقدم.دانستن کافی نیست،باید دانسته هایمان را بکار ببریم،خواستن کافی نیست،باید ...
   برایان تریسی : فقط شروع کن ، چون از نظر خودت هرگز آماده نیستی.
   والت دیزنی : همه رویاهایمان می توانند به واقعیت بپیوندند، اگر شهامت دنبال کردنشان را داشته باشیم.