X
   
 
    • 6

      برنامه‌ریزی و طراحی دوره‌های آموزشی مبتنی بر واقعیت گسترده برای تقویت نگرش فناورانه ذی‌نفعان
    • از کجا به کجا MineX
      • با ما همراه باشید