X
   
 
  • توسعه متوازن و محرومیت زدایی از مناطق غیر برخوردار

   بیش از 90 درصد از معادن کشور، در شعال 20 کیلومتری روستاها قرار دارد.

   بیش از 90 درصد از معادن کشور، در شعال 20 کیلومتری روستاها قرار دارد.

  • اهمیت معدن - درباره ما
   • با ما همراه باشید