X
   
 
  • منیزیم صنعت شریف

   • تولید منیزیم اکسید و ترکیبات حاوی منیزیم با خلوص بسیار بالا
  • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم
    حوزه اصلی فعالیت شرکت منیزیم صنعت شریف تولید ترکیبات حاوی منیزیم به ویژه منیزیم اکسید از دولومیت است. در دنیا روش مرسوم تولید منیزیم اکسید استفاده از کانی
    منیزیت است که با فرآوری ساده می توان به منیزیم اکسید رسید. اما در ایران هم کیفیت و هم کمیت این منابع پایین است و در عوض کانی دولومیت بسیار فراوان است. شرکت
    منیزیم صنعت شریف با توسعه تکنولوژی توانسته اکسید منیزیم گرید سنتزی با خلوص بسیار بالایی را از دولومیت استحصال کند.
  • از کـجا به کـجا
   بهره برداری از پایلوت طراحی شده و انجام تست های مورد نظر
   جذب سرمایه و راه اندازی واحد صنعتی
  • خدمات ارائـه شـده
   180
   مشاوره
   164
   آموزش
   68
   سفر
   85
   خدمات آزمایشگاهی
   85
   تسهیل گری
  • رویـای مـا

   تولید غالب ترکیبات حاوی منیزیم مورد نیاز داخل و کشورهای اطراف