X
   
 
  • از کجا به کجا (زمین هوش)
   8
   ارائه‌ی گزارش‌های معدنی با فرمت‌های استاندارد به سرمایه‌گذاران بخش معدن
   7
   توسعه‌ی نرم‌افزار برای مواد معدنی دیگر
   6
   شناسایی ماده‌ی معدنی یاد شده در مناطق مختلف ایران و ارائه‌ی آن به سرمایه‌گذاران
   5
   توسعه‌ی مرحله‌ی دوم نرم‌افزار برای ماده‌ی معدنی اولیه
   4
   انتخاب محدوده‌ی پایلوت و پتانسیل‌یابی معدنی در آن همراه با صحت سنجی میدانی
   3
   توسعه‌ی مرحله‌ی اول نرم‌افزار در جهت شناسایی الگو‌های مرتبط با ذخایر پنهان یک ماده‌ی معدنی
   2
   جذب سرمایه از شرکت معنا، تکمیل کردن اعضای تیم و تامین زیرساخت‌ها
   1
   طرح ایده، نوشتن بیزنس پلن و معرفی استارت‌آپ به سازندگاه کانی‌بوم
  • از کجا به کجا (زمین هوش)
   • با ما همراه باشید