X
   
 
  • حفاری کمتر؛ اکتشاف بیشتر

   • کاهش گمانه های اکتشافی تا ۷۰ درصد
   • کاهش هزینه های حفاری تا ۷۰ درصد
   • کاهش چشمگیر زمان مدلسازی و عملیات اکتشاف
   • کاهش آلودگیهای زیست مجیطی مربوطه
  • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم
    استارتاپ شبیه سازی گمانه های اکتشافی به شبیه سازی هوشمند گمانه ها با استفاده از روشهای جدید هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می پردازد. با کمک این روشها می توان میزان حفاریهای اکتشافی را تا ۷۰ درصد کاهش داد. با توجه به اینکه نزدیک ۷۰ درصد هزینه های اکتشاف مربوط به حفاریهای اکتشافی می باشد، این کاهش حفاری کمک شایانی به کاهش هزینه ها و از طرفی زمان اکتشاف و مدلسازی ذخیره معدنی می نماید.
  • معرفی تیم و ایده
  • از کـجا به کـجا
   معرفی استارتاپ به کارفرما و شریک تجاری (مدیر اکتشاف ایمیدرو)
   انتخاب یک ماده معدنی (در فاز نخست آهن به دلیل گسترش بالای آن در کشورانتخاب شد)
   انتخاب محدوده پایلوت (با توجه به کامل بودن داده های اکتشافی در محدوده معادن سنگان، این معادن انتخاب شدند)
   شبیه سازی و مدلسازی در معادن سنگان
   تکمیل شبیه سازی و مدلسازی برای دیگر تیپهای آهن ایران (شامل ایران مرکزی، گل گهر و چادرملو)
   تهیه مدل جامع آهن
   اخذ پروژه های آهن
   ادامه کار استارتاپ برای دیگر مواد معدنی
  • رویـای مـا

   امید است روزی بتوانیم با در دست داشتن نرم افزار جامع شبیه‌سازی گمانه‌های اکتشافی برای تمام مواد معدنی، کمک به تسهیل اکتشاف در کشور عزیزمان و همچنین صدور دانش فنی آن به دیگر کشورها بنماییم.