X
   
 
  • مدیر تحقیق و توسعه

   فائزه آقازاده

   دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تسلط بر مفاهیم واقعیت گسترده، بازیهای جدی، بازیوارسازی
  • معرفی تیم و ایده MineX
   • با ما همراه باشید