X
   
 
    • اثرگذاری در صنعت

      شناسایی و اکتشاف محدوده‌های استراتژیک معدنی منجر به تامین زنجیره‌ مواد معدنی مورد نیاز صنعت خواهد شد که در این صورت میزان واردات مواد معدنی کاهش یافته و منجر به اشتغال‌زایی پایدار همراه با توسعه‌ی پایدار می‌شود.
    • محتوای عمومی
      • با ما همراه باشید