X
   
 
  • موانع

   هنری فورد: موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم ها را از هدف خود می بندید،می بینید.
   موانع

   هنری فورد-کارآفرین، مخترع و نویسنده: موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم ها را از هدف خود می بندید،می بینید.

  • جملات انگیزشی
   • با ما همراه باشید