X
   
 
  • پرورش ذهن

   رابرت کیوساکی : تنها دارایی قدرتمندی که ما داریم ذهن ماست.اگر به خوبی پرورش داده شود،می تواند ثروت عظیمی را ایجاد کند.
   پرورش ذهن

   رابرت کیوساکی : تنها دارایی قدرتمندی که ما داریم ذهن ماست.اگر به خوبی پرورش داده شود،می تواند ثروت عظیمی را ایجاد کند.

  • جملات انگیزشی
   • با ما همراه باشید