X
   
 
    • معرفی استارتاپ و فرایند کاری

      تیم نوین هیپ گستر به دنبال افزایش سودآوری برای صاحبان صنایع معدنی در کنار حل مشکلات زیست محیطی است. با توجه به میزان بازیابی پایین سازه های هیپ لیچینگ در ایران و حتی دنیا، ابداع روش های نوین برای افزایش بازیابی سازه های هیپ لیچینگ حائز اهمیت است. باید در نظر داشت میزان بازیابی سازه های فروشویی در ایران در حدود 50 درصد است و همچنین در برخی معادن کمتر از این مقدار گزارش شده است. با استفاده از روش های نوین در سازه های لیچینگ امکان افزایش بازیابی ( از 5 تا 30 درصد ) وجود دارد. سود حاصل از به کارگیری این روش بسته به عیار و ذخیره موجود در هیپ می¬تواند حتی تا بیش از 60 میلیون دلار باشد.
    • معرفی استارتاپ و فرایند کاری تیم
      • با ما همراه باشید