X
   
 
    • ایمینو تاک

      « ایمینو تاک» یک برنامه ارائه چالش از سوی مدیران بخش معدن و صنایع معدنی برای کارآفرینان و افراد علاقه‌مند به این حوزه است. در هر ایمینو تاک یک چالش بخش معدن و صنایع معدنی مطرح می‌شود و از افراد درخواست می‌شود برای این چالش، راهکارهای خود را ارائه دهند.
    • برنامه های شاخص ایمینو
      • با ما همراه باشید