X
   
 
    • ایمینو گشت

      « ایمینو گشت» بازدید علمی از معادن و صنایع معدنی کشور به منظور درک بهتر چالش‌های آن‌هاست. در ایمینو گشت نخبگان و افراد علاقه‌مند به بخش معدن و صنایع معدنی از نزدیک چالش‌های مطرح شده در ایمینوتاک را درک می‌کنند.
    • برنامه های شاخص ایمینو
      • با ما همراه باشید